සීඅයිඕපී

චීන විද්‍යා ඇකඩමියේ ෂැංහයි ඔප්ටික්ස් ඇන්ඩ් ෆයින් යාන්ත්‍රික ආයතනයේ චීන ලේසර් ප්‍රෙස් විසින් 2008 දී දෘෂ්ටි හා ෆෝටෝනික් පිළිබඳ පුළුල් මාතෘකා සහිත වාර්ෂික සමුළුවක් ආරම්භ කරන ලදී.

2021

තොරතුරු දෘෂ්ටි හා ෆෝටෝනික් පිළිබඳ 12 වන ජාත්‍යන්තර සමුළුව (CIOP2021) පැවැත්වේ 2021 ජූලි 23-26, චීනයේ ෂියාන් හිදී. අපි මෙම සමුළුවට සහභාගී වීමට යන අතර ඔබව එහි දැකීමට බලාපොරොත්තු වෙමු!

තැපැල් කාලය: ජුනි -22-2021